Mantra

Mantra je vlastní hinduismu, buddhismu a dalším asijským náboženstvím. Hinduistická mantra je „mystický zvuk“ v rozsahu od několika písmen po několik vět, které se mnohokrát opakují. V hinduismu tak existuje přesvědčení o totožnosti jména a toho, co je tím jménem označeno, proto opakování jména něčeho zpřítomňuje to označované - „neomezená účinnost manter vyplývá z toho, že jsou (nebo se alespoň správným přednesem mohou stát) "předměty", které představují. V buddhismu je mantra chápána jako zvuková vibrace. Mantra ukazuje na dokonalé vlastnosti mysli a ten, kdo ji opakuje v meditaci nebo mimo ni postupně dosahuje těchto vlastností. Je chápána také jako ochranný zvuk který zamezuje tomu, aby se v mysli uchytily negativní dojmy, což by sebou v budoucnu neslo nežádoucí následky. Nejznámější je mantra Milující oči. Její znění v Tibetu je OM MANI PEME HUNG. Opakování této mantry rozpouští všechny rušivé emoce a má nedozírný význam.

Mantra, kterou občas praktikuji já zní:

Om, Lokasamasta Sukhinobhavantu Om Shaantih Shaantih Shaantih.

A znamená: Ať všechny bytosti dosáhnou štěstí a svobody. Ať zavládne mír, mír, dokonalý mír. Myslím při tom na své blízké a na sebe.

koncentrace při meditování

Při mantře sedím v poloze zkříženého (tureckého sedu). Dbám na rovná záda, to znamená, že se neprohýbám v bedrech, vtáhnu břicho, vtáhnu žebra. A volně dýchám. Vtažené břicho a vtažená žebra neznamenají zadržování dechu, naopak. Pouze tak předcházím hrbení se nebo prohýbání se v bederní oblasti. Rovnám páteř, obratel po obratli kolmo ke stropu. Je to pocit, jako bych měla v páteři strunu a ta mne vytahovala vzhůru. Nohy jsou uvolněné, sed je příjemný. Dlaně jsou spojené v pozici modlitby před hrudníkem. Někdy využívám dlaní pro zlepšení dýchání. Hřbety dlaní mám na kolenou, dlaně jsou otočené vzhůru. Pokud chci ještě více zdokonalit techniku dýchání, spojím ukazováček a palec na obou dlaních. 

Není to snaha napodobit jógínskou pózu, zaktivuje se tak hluboké dýchání, které začíná nádechem do břícha a pokračuje přes hrudník až do oblasti klíčních kostí. Technika dýchání není jednoduchá, ale dá se nacvičit. Toto mantrické cvičení se zdá složité. Paradoxně text nepředstavuje nejtežší část, skutečnou výzvou je najít si pět minut času, odpojit se od okolí a koncentrovat se současně na obsah slov a dýchání. Účinky jsou nevídané. Toto cvičení pomáhá zbystřit pozornost během malých výzev v každodenním životě, ať již v práci, nebo ve škole. Jednoduše v každé situaci, kdy se potřebujete v klidu zamyslet a učinit rozhodnutí.
Comments